Artikelindex


3. Gezond
Gefermenteerde producten hebben vaak positieve effecten voor het dier. Fermentatie is de gewenste groei van micro-organismen, waarbij met name melkzuur ontstaat. Tijdens fermentatie worden koolhydraten door melkzuurbacteriën en gisten omgezet in organische zuren, CO2 en alcohol. In zijn algemeenheid neemt tijdens de opslag van vochtrijke diervoeders en brijvoeders het gehalte aan zetmeel/suiker af en de gehalten aan melkzuur, azijnzuur en alcohol toe. Diverse proeven geven aan dat het voeren van gefermenteerde producten en gefermenteerde brijvoeders de dierprestaties van varkens positief beïnvloeden.
(bron: Geary et al., 1996; Russell et al., 1996; Mikkelsen and Jensen, 1997/ 1998; Scholten et al., 1998).

© Circular Feed association