Artikelindex


4.3 Osmose
Een andere methode is het verhogen van de osmotische waarde. Door droging en/of toevoegen van zouten aan het product verhoogt de osmotische druk in het voedermiddel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zoute haring, die op deze wijze wordt geconserveerd. De osmotische waarde wordt bepaald door de concentratie aan oplosbare componenten (metaalionen en gedissocieerde organische zuren) per gewichtseenheid. Bij een vochtgehalte van minder dan 13% is geen microbiële activiteit meer mogelijk. Door droging van vochtrijke voedermiddelen en ruwvoeders neemt de osmotische druk toe, waardoor een minder grote pH-verlaging nodig is om de groei van micro-organismen af te remmen. Een andere manier om de osmotische druk te verhogen is door zout toe te voegen. Teveel zout toevoegen kan echter leiden tot problemen in de vorm van een lagere voeropname of gezondheidsproblemen door zoutvergiftiging wanneer het dier niet de mogelijkheid heeft om extra water op te nemen. In plaats van zout toe te voegen aan het gehele product kan ook van een andere methode gebruik gemaakt worden om de osmotische waarde te verhogen. Hierbij wordt voor het afdekken van de kuil extra zout over de bovenste laag van de kuil gestrooid. Op deze wijze wordt de ongewenste ontwikkeling van schimmels, gisten en Clostridia geremd. Clostridia bacteriën zijn nog meer dan andere micro-organismen gevoelig voor de osmotische druk van de kuil. Hoe hoger deze druk, hoe moeilijker het is voor Clostridia bacteriën om tot ontwikkeling te komen.

© Circular Feed association