Artikelindex


5.3.2 Conservering van brijvoer uit vochtrijke diervoeders en droogvoer
De vloeibare producten worden over het algemeen sterk verzuurd ofwel door de spontane vorming van o.a. melkzuur in het product zelf, ofwel door externe toevoeging van zuur of een zuurmengsel. Het gebruik van een mengsel van organische zuren is daarbij aan te bevelen wegens het brede werkingsspectrum. Echter het toevoegen van (aanvullend) droogvoer leidt tot een pH-stijging. Het aanvullende droogvoer bevat in de regel extra krijt en veel eiwit, om zo te voldoen aan de gestelde rantsoeneisen. Voor bewaring is een pH van maximaal 4,5 het streven. Voor voedering wordt geadviseerd te streven naar een pH van circa 4,0 – 4,5

© Circular Feed association