Fijn dat de circulaire gedachte gemeengoed is bij het ontwikkelen van ongebruikte reststromen tot grondstoffen voor diervoeder. Die conclusie trekt de Circular Feed association (CFa) uit resultaten van het project ‘Voedsel- en voederveiligheid en valorisatie van nieuwe en wettelijk beperkte reststromen voor diervoeding’. “Mooi om die ontwikkeling te zien”, zegt CFa-voorzitter Ard van Houte.

Bij voedingsmiddelenbedrijven is voor co-producten de bestemming diervoeder al vanzelfsprekend. Het is ‘win-win’ voor beide kanten, als het gaat om verdere verduurzaming en de rentabiliteit. Dit kan voor meer potentiële grondstoffen het geval zijn, zoals het PPS-project liet zien. Op 15 november werden de resultaten gepresenteerd in een symposium.

Vochtrijke diervoeders hebben een voorname functie in het verduurzamen van de Nederlandse veehouderij. Die verwachting heeft de Circular Feed association bij het project Duurzaam Diervoeder die Nevedi gisteren lanceerde bij haar jaarcongres in Den Haag.

Het project resulteert in een monitor die  in beeld brengt welke bijdrage de Nederlandse diervoedersector als geheel levert aan het verduurzamen van dierlijke productieketens (melkvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee en geiten). “Mooi dat Nevedi dit initiatief nam en het project nu is gepresenteerd.
Er is maatschappelijk en politiek debat over de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Dan is het goed dat het inzichtelijk is wat onze bijdrage als ketenpartner is aan een duurzamere veehouderij. Levensmiddelenbedrijven willen duurzamer produceren en co-producten een goede bestemming geven. Het is dan prachtig dat circulariteit samengaat met verduurzaming van de veehouderij”, zegt Ard van Houte, voorzitter van de Circular Feed association (CFa).

In 2022 is 5,48 miljoen ton vochtrijke diervoeders geleverd aan veehouders in Nederland. Die afzet is vergelijkbaar aan 2021. Toen was er herstel na enkele jaren met lagere afzetniveaus. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de Circular Feed association (CFa), de vereniging van producenten en distributeurs van dit type voeders.

download het persbericht

PERSBERICHT

De Overleggroep Producenten Natte Veevoeders gaat verder onder een nieuwe naam. Na 35 jaar OPNV heet de vereniging van producenten en distributeurs van vochtrijke diervoeders voortaan Circular Feed association (CFa). Met de naamswijziging legt de vereniging meer nadruk op de functie van co-producten bij de verdere verduurzaming van de internationale voedingsketen.

© Circular Feed association