Diervoeders spelen een voorname functie bij het circulair maken van de levensmiddelenindustrie en daarmee van de samenleving. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat dit aspect onderbelicht in de brief ‘Naar een veerkrachtige duurzame diervoederproductie’. Dit stelt de Circular Feed association.

In de brief benoemt LNV enkele ‘aansprekende voorbeelden’ gericht op gebruik van co-producten uit de landbouw-, voedsel- en bio-ethanolindustrie. Diervoeders bestaan voor ca. 43% uit die producten. “LNV meldt terecht dat de veehouderij bij uitstek geschikt is om grote hoeveelheden ‘reststromen’ tot waarde te brengen en de nutriëntenkringloop zo goed mogelijk te sluiten. Met de brief richt het ministerie zich echter eenzijdig op de diervoederindustrie en partners in het vervolg van de keten (de veehouderijen, zuivelbereiders, slachterijen en vleesverwerkers, de eiersector, de horeca, retail en catering). LNV laat daarmee na aan te geven welke waarde die duurzame nutriëntenkringloop heeft voor de levensmiddelenindustrie en de samenleving”, zegt Ard van Houte, voorzitter van de CFa.

Hoogwaardige afzet
CFa vertegenwoordigt de belangen van de producenten en de distributeurs van vochtrijke diervoeders. Daar is de waarde van deze afzet van co-producten voor de levensmiddelenindustrie bij uitstek goed bekend. Van Houte: “Het zijn grote volumes, die volgens de Ladder van Moerman in de veehouderij een hoogwaardige bestemming krijgen. Bovendien vertegenwoordigen ze een forse financiële waarde; we kunnen niet zonder die lokale afzet die bijdraagt aan een efficiënte industrie.”

Enorme slag
Van Houte prijst de diervoedersector juist. Die maakt met het in beeld brengen van grondstoffen en de levenscyclus ervan (LCA, volgens de geharmoniseerde rekenmethode Product Environmental Footprint Category Rules) een enorme slag op duurzaamheidsvlak, waar nieuwe ontwikkelingen (ook qua regelgeving en beleid) erg snel gaan en nog veel kennis over is op te bouwen. “Hier willen we als CFa aan bijdragen. Voor een duurzame industrie is de veehouderij essentieel. Het is mooi dat Nevedi het voortouw neemt bij deze noodzakelijke verduurzamingslag en daarbij partners in het geheel van de keten betrekt.”

CFa
CFa-leden zijn producenten en distributeurs van vochtrijke diervoeders. Het gaat om co-producten zoals aardappelproducten, tarwegistconcentraten, perspulp, tarwezetmeel, bierbostel, maisglutenvoer en kaaswei.

© Circular Feed association