KENNISBANK

ALGEMENE INFORMATIE    OPSLAG EN CONSERVERING     PRODUCTGROEPEN    PRODUCTBLADEN

De Nederlandse veehouderij is een gekende gebruiker van een groot scala van verschillende vochtrijke diervoeders in de rantsoenen van varkens en rundvee. In de voedings-, genotmiddelen en fermentatie industrie wordt een grote hoeveelheid producten geproduceerd die als voedermiddelen kunnen worden gebruikt in de veehouderij. Om redenen van duurzaamheid en kosten onderzoeken producenten van vochtrijke producten continu de mogelijkheden deze producten af te zetten aan de veehouderij als vochtrijke diervoeders.

Plaats in de keten
De vochtrijke diervoeders worden door distributeurs afgenomen van de voedings-, genotmiddelen en fermentatie industrie en afgeleverd aan veehouders als enkelvoudig product of als gestandaardiseerd mengsel van meerdere producten. Vochtrijke diervoeders vormen een integraal onderdeel van de diervoedersector, dat in figuur 1 nader is uitgewerkt. In dit figuur is een overzicht te zien van de belangrijkste partijen en productstromen.

SS inleiding

Figuur 1 Belangrijkste partijen en productstromen in de diervoedersector (www.circularfeed.eu / www.pdv.nl)

Duurzaamheid
Vochtrijke diervoeders staan in het teken van duurzaamheid. Producenten van voedermiddelen besparen op energie, op CO2-uitstoot en op kosten door producten niet gedroogd maar vochtrijk af te zetten. Daarnaast wordt een deel van de vochtrijke producten gebruikt voor de productie van alcohol, bio-ethanol en biogas. Voor producenten is dit in toenemende mate een alternatief voor de afzet van voeder technisch minder waardevolle producten.

Overzicht
Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de hoeveelheden vochtrijke diervoeders die in Nederland zijn afgezet. Deze producten worden geproduceerd in Nederland of binnen een beperkte afstand van de landsgrenzen. Deze hoeveelheden van recente jaargangen zijn beschikbaar op de website onder het menu "Nieuws" en submenu "Afzetcijfers".

Verantwoording
In deze website worden de vochtrijke diervoeders beschreven die algemeen voorkomen in de Nederlandse markt en waar voldoende onderbouwde informatie van beschikbaar is. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op informatie van leverancier.

De informatie in deze website is afkomstig uit de bundel Vochtrijke Diervoeders die door de Circular Feed association in samenwerking met Schothorst Feed Research BV (SFR) is gepresenteerd op het OPNV symposium van 15 januari 2008. De geactualiseerde teksten zijn geredigeerd door SFR.

© Circular Feed association