REIKWIJDTE

De reikwijdte van de Circular Feed association zijn producenten van vochtrijke / natte diervoeders uit de agro-, levensmidddelen- en fermentatie industrie. Kenmerk van deze producten is dat zij geproduceerd worden bij de verwerking van basisproducten zoals granen, aardappelen en bieten tot levensmiddelen en ingredi├źnten. Levensmiddelen, die zijn afgekeurd, teruggeroepen of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, vallen niet onder de Circular Feed association-definitie en reikwijdte van vochtrijke voedermiddelen.

Plaats in de keten
De vochtrijke diervoeders worden door distributeurs afgenomen van de voedings-, genotmiddelen en fermentatie industrie en afgeleverd aan veehouders als enkelvoudig product of als gestandaardiseerd mengsel van meerdere producten. Vochtrijke diervoeders vormen een integraal onderdeel van de diervoedersector, dat in figuur 1 nader is uitgewerkt. In dit figuur is een overzicht te zien van de belangrijkste partijen en productstromen.


Figuur 1 Belangrijkste partijen en productstromen in de diervoedersector (www.circularfeed.eu / www.pdv.nl) 

Kwaliteitsgaranties
De Circular Feed association heeft zich vanaf haar oprichting ingespannen voor het verstrekken van de kwaliteitsborging van de hele diervoedersector. Voeder en voedselveiligheid heeft binnen het kwaliteitsbeleid de hoogste prioriteit. Leden van de Circular Feed association produceren hun vochtrijke voedermiddelen onder een strikt en gecertificeerd kwaliteitsregiem zoals GMPplus of daaraan gelijkwaardig. De afzet naar de veehouder geschiedt uitsluitend via gecertificeerde kanalen, om tot op het boerenerf de kwaliteit van de vochtrijke voedermiddelen te kunnen garanderen.

Meer in deze categorie « BESTUUR ORGANISATIE »

┬ę Circular Feed association