ORGANISATIE

De Circular Feed association kent 4 overlegorganen:

Algemene Ledenvergadering. Gewoonlijk wordt de ledenvergadering tweemaal jaars gehouden. De vergadering is toegankelijk voor leden.

Het Bestuur dat de Algemene Ledenvergadering voorbereidt en uitvoering van besluiten en beleid bewaakt.

Werkgroep Inhoud, die het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering adviseert op het gebied van wetgeving, onderzoek en kwaliteit. Vanuit deze werkgroep vaardigt de Circular Feed association vertegenwoordigers af naar commissies en werkgroepen van het Productschap Diervoeder en GMPplus die onderzoek, wetgeving en kwaliteit issues op inhoudelijke gronden begeleiden. Verder begeleidt deze werkgroep de informatie website over vochtrijke diervoeders.
Deze werkgroep vergadert meerdere keren per jaar volgens een vast schema.

Werkgroep Beleid, waarin de producenten samen met de distributeurs beleidsmatig de positie van vochtrijke diervoeders voorbereiden en afstemmen. Het voorzitterschap van deze werkgroep wordt behartigd door de voorzitter van de vereniging. De werkgroep vergadert naar behoefte.

De administratie van de Circular Feed association wordt verzorgd door Thielen Consult BV uit Venray. Het bureau is het aanspreekpunt van de vereniging en voert alle secretariële en administratieve werkzaamheden uit.

Meer in deze categorie « REIKWIJDTE LEDEN »

© Circular Feed association