PERSBERICHT

De Overleggroep Producenten Natte Veevoeders gaat verder onder een nieuwe naam. Na 35 jaar OPNV heet de vereniging van producenten en distributeurs van vochtrijke diervoeders voortaan Circular Feed association (CFa). Met de naamswijziging legt de vereniging meer nadruk op de functie van co-producten bij de verdere verduurzaming van de internationale voedingsketen.

Leden van de Circular Feed association maken voedsel van graan, aardappelen, bieten en melk. Die bewerking levert co-producten op. Leden zorgen ook dat die co-producten een duurzame, circulaire bestemming krijgen als diervoeder. Dit levert hoogwaardig voedsel op in de vorm van zuivel en vlees. De nieuwe naam draagt de circulaire functie van co-producten uit en het internationale werkveld van de leden. Circular Feed association onderstreept ook de bijdrage van de vereniging en haar leden aan het verder verduurzamen van de voedingsketen in het algemeen en de veehouderij in het bijzonder.

Nieuwe website
De naamswijziging gaat vergezeld met de lancering van een nieuwe website www.circularfeed.eu. Hier is informatie te vinden over de vereniging, de vochtrijke diervoeders en over de circulariteit van deze co-producten.

Historie
Sinds 1988 bevordert de OPNV de toepassing van vochtrijke voedermiddelen. Directe afzet van de co-producten aan de veehouderij maakt drogen ervan overbodig. Producenten besparen zo op energieverbruik en kosten. Relevante onderwerpen waren voor de vereniging in de afgelopen decennia het mineralen aanvoer- en registratiesysteem, GMP-certificering en de voederwaardering. De komende periode zet de Circular Feed association zich nog actiever in voor de verduurzaming van de voedingsketen.

© Circular Feed association