Vochtrijke diervoeders hebben een voorname functie in het verduurzamen van de Nederlandse veehouderij. Die verwachting heeft de Circular Feed association bij het project Duurzaam Diervoeder die Nevedi gisteren lanceerde bij haar jaarcongres in Den Haag.

Het project resulteert in een monitor die  in beeld brengt welke bijdrage de Nederlandse diervoedersector als geheel levert aan het verduurzamen van dierlijke productieketens (melkvee, vleeskalveren, varkens, pluimvee en geiten). “Mooi dat Nevedi dit initiatief nam en het project nu is gepresenteerd.
Er is maatschappelijk en politiek debat over de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Dan is het goed dat het inzichtelijk is wat onze bijdrage als ketenpartner is aan een duurzamere veehouderij. Levensmiddelenbedrijven willen duurzamer produceren en co-producten een goede bestemming geven. Het is dan prachtig dat circulariteit samengaat met verduurzaming van de veehouderij”, zegt Ard van Houte, voorzitter van de Circular Feed association (CFa).

Goede score

De CFa verwacht dat de monitor zal laten zien dat vochtrijke co-producten goed scoren op duurzaamheid in rantsoenen van de veesectoren. Verschillende indicatoren worden hierbij in acht genomen en getoetst. De vochtrijke diervoeders zijn samengesteld met co-producten van voedingsmiddelenbedrijven, zoals aardappelproducten, tarwegistconcentraten, perspulp, tarwezetmeel, bierbostel, maisglutenvoer en kaaswei. Deze co-producten komen vrij bij de productie van voedingsmiddelen in Noordwest Europa en worden regionaal afgezet. Met infographics geeft de CFa weer wat voor co-producten via welke diersoorten tot dierlijk product als vlees, zuivel en eieren voor humane consumptie leidt.

CFa

De CFa is de vereniging van producenten en distributeurs van vochtrijke diervoeders. CFa behartigt de belangen van haar leden en stimuleert de afzet van hun (co-)producten. In 2022 bedroeg de afzet 5,48 miljoen ton vochtrijke diervoeders. Dat is vergelijkbaar aan de hoeveelheid die in 2021 aan veehouders in Nederland is verkocht, zo maakte CFa begin september bekend.

© Circular Feed association