PERSBERICHT

De Overleggroep Producenten Natte Veevoeders gaat verder onder een nieuwe naam. Na 35 jaar OPNV heet de vereniging van producenten en distributeurs van vochtrijke diervoeders voortaan Circular Feed association (CFa). Met de naamswijziging legt de vereniging meer nadruk op de functie van co-producten bij de verdere verduurzaming van de internationale voedingsketen.

Vorig jaar zijn in Nederland 5,415 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dit is ruim 400 ton meer dan het afzetvolume van 2019 en 2020, toen sprake was van een ‘dip’ in het aanbod van vochtrijke diervoeders door Corona en een droge zomer.

download het persbericht

Vorig jaar zijn in Nederland 5 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dit is 75.000 ton meer dan vorig jaar, toen de afzet voor het eerst sinds 2008 onder de 5 miljoen ton daalde. De afzet van de meeste producten blijft op een vergelijkbaar niveau van 2019.

download het persbericht

Vorig jaar zijn in Nederland 4,925 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Voor het eerst sinds 2008 is de afzet onder de 5 miljoen ton gedaald. Belangrijkste oorzaak is de lagere oogst als gevolg van de droge zomer, waardoor er minder aardappelen en bieten zijn verwerkt.

download het persbericht

© Circular Feed association