Vorig jaar zijn in Nederland 4,925 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Voor het eerst sinds 2008 is de afzet onder de 5 miljoen ton gedaald. Belangrijkste oorzaak is de lagere oogst als gevolg van de droge zomer, waardoor er minder aardappelen en bieten zijn verwerkt.

download het persbericht

© Circular Feed association