Vorig jaar zijn in Nederland 5,62 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet in tonnen droge stof is met 2% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met ruim 1,3 miljoen ton droge voeder grondstoffen.

download het persbericht

© Circular Feed association