Vorig jaar zijn in Nederland 5,3 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op een niveau, dat nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. Opmerkelijk is dat de teruggang in afzet (100.000 ton product) ruimschoots gecompenseerd werd door een toename van het droge stof gehalte met 0,6%. Een nadere toelichting en de afzetten per product zijn opgenomen in het persbericht.

download het persbericht

Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet stabiliseerde op dit niveau, dat ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009.

download het persbericht

Op dinsdag 12 juni hebben in de Cinemec in Ede meerdere sprekers de gezondheids en duurzaamheidsaspecten van vochtrijke diervoeders toegelicht. Aanleiding was de lancering van de digitale bundel vochtrijke diervoeders. Deze bundel met informatie over gebruik en toepassing van verschillende vochtrijke diervoeders was tot nog toe alleen in geprinte vorm beschikbaar. Vanaf 12 juni kan deze informatie via de website van OPNV geraadpleegd worden.

1. Opening minisymposium - Vochtrijke voeders voor een gezonde toekomst -  door Roelof de Weerd
2. De duurzaamheid van perspulpt - A. Backx Suikerunie
3. Voer lust of last - door W. Zwanenburg
4. Gezond voeren met optimale melkproductie - door T. Schonewille
5. Inspelen op Schaalvergroting door T. Sleurink
6. Gezondheid en gefermenteerde voeders - door R. Scholten
7. Ontwikkelingen vochtrijke diervoeders -  door B. Swinkels
8. Lancering informatiebundel vochtrijke diervoeders op website

Overzicht van afzet vochtrijke diervoeders in 2010 in Nederland.

download het persbericht

© Circular Feed association