Vorig jaar zijn in Nederland bijna 5,6 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is 2,6% gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met bijna 1,3 miljoen ton mengvoeders.

download het persbericht

De afgelopen tijd heeft de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) in samenwerking met Transport Logistiek Nederland (TLN) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bestaande concept hygiëneprotocol diervoedertransport (versie 2007) geüpdatet. In dit protocol zijn de voorwaarden genoemd waaraan, in geval van de uitbraak van een te bestrijden besmettelijke dierziekte, transport van diervoeders naar veehouderijbedrijven moet voldoen.

Lees het artikel

Vorig jaar zijn in Nederland 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op het niveau van 2012 en 2013. Dit niveau ligt nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. Het volume vochtrijke diervoeders is gestegen met 100.000 ton. Een nadere toelichting en de afzetten per product zijn opgenomen in het persbericht.

download het persbericht

Het CVB wordt vanaf 1 januari 2015 voortgezet door de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND, www.diervoederketen.nl).

Tot voor kort was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder dat onlangs is opgeheven. De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR.

Veehouders zijn opgegroeid met de tabellenboeken van CVB. Informatie over de samenstelling, verteerbaarheid en voederwaarde van mengvoergrondstoffen, vochtrijke diervoeders en ruwvoeders is in deze tabellen opgenomen. Ook behoeftenormen voor verschillende soorten landbouwhuisdieren zijn hierin beschreven.

De voederwaarden en behoeftenormen van CVB zijn een referentie voor diervoederbedrijfsleven, voorlichters, veehouders, onderwijs en onderzoek. De CVB-Veevoedertabel, het Tabellenboek Veevoeding en een aantal CVB documentatierapporten zijn sinds kort te vinden op de nieuwe website www.cvbdiervoeding.nl. De Veevoedertabel en het Tabellenboek zullen regelmatig aangevuld en vernieuwd worden. Via nieuwsberichten en de vakpers blijft u daarvan eenvoudig op de hoogte en de laatste stand van zaken is altijd inzichtelijk op de CVB website.

De Federatie Nederlandse Diervoederketen is een samenwerkingsverband van alle branche organisaties in de Nederlandse Diervoederketen. Deze organisatie heeft een aantal taken, die in het verleden door het Productschap Diervoeder werden uitgevoerd, overgenomen.

Voor meer informatie:
•  Harry Vahl (coördinator FND;Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
•  Gert van Duinkerken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Wouter Spek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) (Wageningen UR Livestock Research)  

© Circular Feed association