Artikelindex


2.1 Bacteriën
Een bacterie is een eenvoudig eencellig organisme, dat specifieke eisen stelt aan de omgeving, zoals temperatuur, pH, osmotische waarde en zuurstofspanning, om te groeien. Enterobacteriën (E coli en Salmonella, etc.) kunnen problemen met de voeropname en darmstoornissen veroorzaken. Daarnaast zijn er Clostridia soorten, die boterzuur vormen en via spore vorming problemen kunnen geven bij de kaasbereiding. Besmetting van melk vindt plaats tijdens het melken van de dieren. Ongewenste bacteriegroei kan worden geremd door verlagen van de pH, door het verhogen van de osmotische waarde of door indroging.

© Circular Feed association