Artikelindex


5.3.6 Aandachtspunten voor het voeren van vloeibare diervoeders en/of brijvoeders
Droogvoer bevat, doorgaans, alle noodzakelijke nutriënten in de juiste verhouding. De samenstelling en analyse van vochtrijke diervoeders kan per batch fluctueren. Bij vochtrijke, enkelvoudige diervoeders moet op het bedrijf dus nog rekening worden gehouden met de variatie in grondstoffen tijdens rantsoenoptimalisatie. Verder stellen vochtrijke voedermiddelen andere eisen ten aanzien van opslag en bewaring. De meeste vloeibare producten moeten worden geroerd tijdens opslag. De frequentie en mate van roeren is afhankelijk van de viscositeit en mate van uitzakken. Sommige producten moeten worden aangezuurd om bederf tegen te gaan. Aanzuren kan door enting met een zuur product of door toevoeging van zuren. Sommige producten zullen aangezuurd op het bedrijf worden aangeleverd. Afhankelijk van het gebruikte zuur kunnen leidingen en tanks worden aangetast. Daarom zullen er voor sommige producten speciale maatregelen moeten worden getroffen, zoals opslag in polyester silo’s.

© Circular Feed association