TARWEPRODUCTEN

TARWEPRODUCTEN

Tarwezetmeel

Algemeen
Bij de winning van zetmeel en gluten uit tarwe,  worden enkele waardevolle producten voor de veevoeding geproduceerd. Tarwemix ofwel tarwezetmeel is het belangrijkste product. In deze website worden een aantal tarwezetmelen van verschillende origine beschreven. Daarnaast wordt incidenteel glucosestroop afgezet als diervoeder. In het elders op deze pagina opgenomen stroomschema wordt de verwerking van tarwe (zie figuur 2) weergegeven.

Tarwezetmeel
Glucosestroop

Productomschrijving
Het productieproces van tarwezetmeel kan als volgt worden beschreven. De tarwe wordt gemalen, waarbij naast bloem ook tarwegries vrij komt. De bloem wordt met water vermengd. Uit deze deegachtige massa worden de gluten en zetmeel afgescheiden. Deze zetmeelfractie wordt gebruikt voor humane voeding of technische toepassingen. De tarwegluten fractie wordt gedroogd en gebruikt voor de humane voeding of als diervoeder voor bijvoorbeeld visvoer. In het raffinagewater blijven daarnaast klein korrelig zetmeel , eiwit en fijne vezels zoals pectines en pentosanen achter. Dit raffinage water kan ook producten bevatten uit de glucose produktie. Deze productstromen worden als diervoeder gebruikt onder de naam tarwezetmeel of als basis gebruikt voor de productie van graan-alcohol of bio-ethanol.

Conservering
Afhankelijk van de toegepaste conservering, wordt tarwezetmeel afgeleverd met een pH van 3 tot 4,5 zodat het product voldoende lang houdbaar is. De hoeveelheid organische zuren (voornamelijk melkzuur en/of azijnzuur) in tarwezetmeel is afhankelijk van het productieproces en de natuurlijke fermentatie tijdens de opslag. Zonodig worden (an)organische zuren toegevoegd. Tarwezetmeel dient opgeslagen te worden in een zuurbestendige silo of (gecoate, betonnen) bunker. Om uitzakken te voorkomen, moet tarwezetmeel meerdere malen per dag geroerd worden. Om gisting te voorkomen is het essentieel dat de opslagen, de voermachine en de leidingen regelmatig gereinigd worden.

Gebruik
Het gehalte aan koolhydraten, met name zetmeel, in tarwezetmeel is hoog. Bovendien is de verteerbaarheid van het zetmeel goed. Daardoor is de energiewaarde (EW) hoog en is het product vooral geschikt voor de varkensvoeding. Tarwezetmeel is voor veel brijvoer-rantsoenen een basiscomponent. Het is één van de belangrijkste zetmeelbronnen en kan tot ruim 30 % in de rantsoenen worden opgenomen. De producten van de tarweverwerking zijn ook geschikt voor vleesvee en melkvee, maar omdat ze zeer snel fermenteren in de pens is het belangrijk de opname in het rantsoen te beperken. Het aminozuurpatroon van tarwezetmeel is vergelijkbaar met tarwe, echter de verteerbaarheid van tarwezetmeel is beter. De gehalten aan droge stof, koolhydraten, eiwit en organische zuren zijn sterk afhankelijk van het productieproces en verschillen daarom per fabriek.

Glucosestroop

Productomschrijving
Glucosestroop is een vloeibaar suikerrijk product wat geproduceerd wordt bij de productie en raffinage van glucose uit tarwezetmeel. Het wordt verkregen door een zure en/of enzymatische afbraak van zetmeel uit tarwe. De energie in dit product komt uit glucose en is goed verteerbaar. Het product bevat geen eiwit en vrijwel geen fosfaat.

Conservering
Door het hoge suikergehalte is conservering niet nodig, de pH van het product ligt tussen de 5,5 en 6,0. Het product kan opgeslagen worden in tank of bunker, waarbij regelmatig roeren gewenst is.

Gebruik
Het product is een smakelijk product dat minder kristalliseert dan andere suikerrijke producten. Glucosestroop kan gebruikt worden als voedermiddel voor varkens.

Figuur 2 Stroomschema verwerking van tarwe

© Circular Feed association