Yoghurtvla - retourpap - voermelk

Productomschrijving

Bij de productie van verschillende soorten zuivel worden de leidinginhoud en eventuele tankrestanten met water gespoeld. Dergelijke mengsels worden door verschillende leveranciers op de markt gebracht als yoghurtvla, retourpap of voermelk. Deze vloeibare producten zijn erg smakelijk en licht verteerbaar. Daarom zijn ze zeer geschikt voor biggenrantsoenen. De samenstelling van het product verschilt per locatie. Deze is onder andere afhankelijk van de soorten yoghurt, vla, melk, etc., die op de betreffende locatie worden geproduceerd.

Conservering

Door natuurlijke melkzuurverzuring daalt de pH snel en zijn deze producten minimaal twee weken houdbaar. Regelmatig reinigen van de opslag is aan te bevelen. Voor indoseren diet geroerd te worden om ontmengen te voorkomen.

Samenvatting

  • Status: Vloeibaar
  • Homogeniteit: Zakt uit, regelmatig roeren
  • Verwerkbaarheid: Goed
  • pH: 3,5 - 4,0
  • Houdbaarheid: Minimaal 2 weken
  • Opslag: Zuurbestendige silo of bunker
  • Belangrijkste gebruik: Varkens

© Circular Feed association