Persbostel

Productomschrijving

Persbostel is een nevenproduct van bierbrouwerijen. Het bestaat hoofdzakelijk uit de kaf- en eiwitdelen van de brouwgerst, waar de brouwer de koolhydraten heeft uitgehaald. Persbostel is een vochtrijk (droge stof is 27 %), en goed stapelbaar product. Pers- en bierbostel verschillen alleen door de behandeling op de brouwerij. Door het malen van de mout en het uitpersen middels een platenfilter is de structuur fijner en de drogestof hoger.


Productgegevens

Pdf icoonDe productgegevens kunt u hier downloaden.

Conservering

Persbostel is een zelfconserverend voedermiddel dat verzuurt naar een pH < 4,5. De vorming van mogelijk schadelijke microbiologische contaminanten wordt bij deze zuurgraad voorkomen. Persbostel heeft in tegenstelling tot bierbostel eerder de neiging tot uitzakken. Hierdoor kunnen scheuren ontstaan in de kuil. De kuil dient daarom nooit hoger dan 1,25 meter te zijn.

Opmerkingen

- Persbostel is een eiwitrijk voedermiddel met een hoge benutting van eiwit en mineralen.
- Persbostel wordt soms gemengd met tarwezetmeel en dan gebruikt in de varkenshouderij.
- Door het lage kaliumgehalte in persbostel wordt de kalium concentratie in het rantsoen sterk verlaagd.

Samenvatting

  • Status: Vast (stapelbaar)
  • Homogeniteit: n.v.t.
  • Verwerkbaarheid: Arbeidsintensief, mechanisatie is mogelijk
  • pH: < 4,5
  • Houdbaarheid: Minimaal 6 maanden
  • Opslag: Kuil
  • Belangrijkste gebruik: Rundvee

© Circular Feed association