Aardappelgranulaat

Productomschrijving

Aardappelgranulaat wordt geproduceerd bij de productie van aardappelpuree. De aardappelen worden geschild en in stukjes gesneden. Deze stukjes aardappel worden geblancheerd, gepureerd en gedroogd op walsen. Tijdens het blancheren wordt het zetmeel ontsloten. Het product dat vrijkomt bij opstart en afloop van productielijnen en aardappelstukjes die niet goed droog zijn, worden als diervoeder afgezet. Aardappelgranulaat heeft een droge stof gehalte van circa 60%.

Conservering

Inkuilen door middel van luchtdicht afdekken met plastic en een zandlaag of zandslurven bevordert de conservering en houdbaarheid. De bovenlaag van de kuil dient vlak afgewerkt te worden. Dit om lucht tussen toplaag en plastic, waardoor schimmelgroei ontstaat, te voorkomen. De houdbaarheid bedraagt minimaal 2 maanden tot een half jaar.

Opmerkingen

- Het product bevat een hoog gehalte aan ontsloten zetmeel.
- Het product stimuleert de melkgift en melkeiwitgehalten.

Samenvatting

  • Status: Steekvast of vloeibaar
  • Homogeniteit: Goed
  • Verwerkbaarheid: Goed
  • pH: 4,5 – 6,5
  • Houdbaarheid: Minimaal 2 - 6 maanden
  • Opslag: Kuil
  • Belangrijkste gebruik: Varkens en rundvee

© Circular Feed association